Waterschap is alert wegens stijging waterpeil de Vecht

Hardenberg - Door de vele regen in het stroomgebied van de Vecht (ook in Duitsland) en opstuwende wind, is het waterpeil in de Vecht sterk gestegen. Waterschap Drents Overijsselse Delta houdt de stijging van het waterpeil nauwlettend in de gaten.

Hoogwater en sterke stroming

Het waterschap adviseert de boeren, gebruikers, campings en recreatiebedrijven in de uiterwaarden van de Vecht rekening te houden met het stijgende water en sterke stroming. Dit kan mogelijk plaatselijk leiden tot wateroverlast.

Verwachting

De verwachting is dat het water in de Vecht vanaf vandaag met nog circa 25 cm zal stijgen en in de loop van de komende week gaat zakken. De ontwikkeling van de waterstanden is hier te volgen.