Hardenberg krijgt Special Olympics

Hardenberg - Op de Sportboulevard Hardenberg wordt op 28 september een Special Olympics evenement gehouden.

Special Olympics Nederland houdt dit samen met de gemeente en een aantal maatschappelijke organisaties, door middel van ondertekening van bijgevoegde overeenkomst met Special Olympics Nederland. De gemeente trekt hier 20.000 euro voor uit. 

'In het voorjaar van 2018 is de gemeente Hardenberg uitgeroepen tot de 'meest toegankelijke gemeente van Nederland'. Een eretitel die we graag in stand houden en verder vorm willen geven. De focus ligt hierbij op toegankelijkheid in brede zin. Het gaat niet alleen om mensen met een fysieke beperking maar ook om mensen met een sociale, verstandelijke of psychische beperking. Iedereen moet mee kunnen doen in de gemeente Hardenberg. Een evenement dat een sterke bijdrage aan verwezenlijking van deze doelstelling levert is een Special Olympics Regionaal Evenement. Onder de vlag van Special Olympics Nederland wordt voor mensen met een verstandelijke beperking een regionaal sportevenement georganiseerd waarbij ieder op zijn/haar eigen niveau kan deelnemen aan wedstrijden in verschillende takken van sport; deelnemen belangrijker is dan winnen; plezier, nieuwe vriendschappen en emotie voorop staan. Voldoende redenen om in het najaar van 2019, in overleg met de portefeuillehouder sport, Special Olympics Nederland te verzoeken in samenwerking met maatschappelijke organisaties in Hardenberg een Regionaal Evenement voor de regio Oost Nederland te mogen organiseren', aldus een woordvoerder.

Er zijn voorbereidende werkzaamheden verricht om een adequate organisatie en structuur met een begroting voor dit evenement neer te zetten, waarna de gemeente het verzoek heeft ingediend. Zwemmen, atletiek en gymnastiek vormen de onderdelen met daarnaast dansen als demonstratiesport of clinic.