Vrijwillige kavelruil in Hardenberg op stoom

​Hardenberg - Het vrijwillige kavelruilproject in Hardenberg heeft de eerste successen geboekt. Met vijftien grondeigenaren is een ruiling tot stand gekomen en eind december 2018 zijn bij Vechtstede Notarissen de aktes gepasseerd. In totaal is er 45 hectare geruild.

Daarmee is al de helft van de doelstelling bereikt. Een resultaat waar de kavelruilcoördinator van Stimuland en kavelruilcommissie trots op zijn. Nieuwe ruilingen zijn nog mogelijk tot eind dit jaar.

De kavelruil

De kavelruil speelt zich af in een gebied van circa 4400 hectare ten noorden van Hardenberg (tussen Hardenberg, Gramsbergen, De Krim en Lutten). Het betreft een vrijwillig kavelruilproces. Dat betekent dat de grondeigenaren zelf grotendeels het succes van de kavelruil bepalen.

Via gebiedsbijeenkomsten en keukentafelgesprekken krijgen alle grondeigenaren in het gebied de mogelijkheid om hun wensen en mogelijkheden kenbaar te maken. Vervolgens is er gezamenlijk gepuzzeld aan ruilplannen die de verkaveling voor de agrariërs in het gebied verbeteren. Zo werken we samen aan grotere huis- en veldkavels, meer ruimte voor beweiding, minder kosten en minder landbouwverkeer op de weg en daarmee een betere verkeersveiligheid.

Het kavelruilproject wordt gefinancierd uit het Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014 – 2020 voor Nederland (POP3). De financiering van POP3 komt deels uit het Europees Landbouwfonds en deels van de provincie Overijssel en gemeente Hardenberg.

Kansen

Kavelruilbegeleider Seine Grefelman van Stimuland: 'In het gebied liggen nog voldoende kansen. Het financiële voordeel van vrijwillig kavelruilen spreekt boekdelen: 200 tot 400 euro per geruilde hectare per jaar. Daar kan iedereen van profiteren.'

Wie meer informatie wil kan bellen met 06-13488687 of mailen naar sgrefelman@stimuland.nl.