College heeft zonnige plannen

Hardenberg - Als de gemeenteraad op 4 december 2018 instemt krijgen de initiatiefnemers van zeven zonneparken in de gemeente groen licht om door te gaan met hun plannen. Met de realisering van die parken in Dedemsvaart, Lutten, Hoogenweg (2), De Krim, stad Hardenberg en Anerveen kan electriciteit voor bijna 8700 huishoudens worden opgewekt.

Volgens het college leveren de zeven beoogde zonneparken een belangrijke bijdrage aan de energiedoelstelling van de gemeente Hardenberg. De gemeente Hardenberg heeft de ambitie om in 2030 een derde van alle gebruikte energie duurzaam op te wekken. uiteindelijk wil Hardenberg een energieneutrale gemeente zijn. 

Criteria

Bij de gemeente Hardenberg zijn een groot aantal initiatieven voor zonneparken binnengekomen. Niet alle initiatieven voldoen aan criteria, die het college voor de realisering heeft opgesteld. Zo is gekeken of het zonnepark in ruimtelijk opzicht in de omgeving past, of het een maatschappelijke meerwaarde biedt, of de omwonenden gecompenseerd worden, of het park bijdraagt een de gemeentelijke energiedoelstelling en of de initiatiefnemer de omgeving betrekt bij het plan.

Op basis van de criteria zijn vijf initatieven voor zonneparken afgewezen. In dit verband is besloten geen medewerking te verlenen aan particuliere initiatieven aan de Oostwijk en Verlengde Zestiende Wijk in Dedemsvaart, een initiatief voor de Kiezelweg in Lutten, aan de Fransenweg in Schuinesloot en aan 't Lijntje in Bruchterveld. 

Daarnaast zijn er verzoeken gedaan voor realisering van een zonnepark aan de Polendwarsweg, Duitslandweg en Klinkerweg in stad Hardenberg. Naar die verzoeken wordt nog een nader onderzoek ingesteld,