Veel interesse voor 'Persoonlijk Leren'

Dedemsvaart - Vooruitlopend op de jaarlijkse Open Dag in januari hield De Zeven Linden dinsdagavond een zogenaamde 'preview' met informatie over haar nieuwe onderwijsconcept Persoonlijk Leren. De belangstelling van ouders en leerlingen was overweldigend. 'Een enorm succes, waar ik erg blij mee ben,' reageert directeur Rolf van Rosmalen terugkijkend.

'In lijn met het onderwijsprogramma hadden we een programma opgezet, waarbij men bijvoorbeeld mee doen doen aan verschillende workshops. De grote belangstelling toont aan dat mensen echt geïnteresseerd zijn in andere, nieuwe vormen van onderwijs. Geweldig,' prijst de directeur. 

Persoonlijk Leren is de naam van het onderwijsconcept waar De Zeven Linden mee werkt. Een concept naar voorbeeld van het Zweedse onderwijsconcept Kunskapskolan, waarbij de leerlingen hun eigen leerroute via een digitaal systeem kunnen bepalen. 'Het concept is nog volop in ontwikkeling, maar het is al wel duidelijk dat het werkt en dat leerlingen, maar ook docenten er blij van worden, tot nieuwe dingen komen en elkaar meer helpen. Het systeem is zo ingericht dat bijvoorbeeld ook basisschoolleerlingen, die daar aan toe zijn, voor bepaalde vakken al vervolgonderwijs zouden kunnen volgen,’ licht Van Rosmalen kort toe.

Allemaal anders

Uiteindelijk draait het  bij Persoonlijk Leren om vragen als:. Wat kan de leerling aan? Wat zijn haar persoonlijke leerdoelen en hoe denkt zij die te bereiken? Vragen, die voortdurend gesteld worden en, in samenspraak met coaches, beantwoord worden. ‘Soms is het nodig om te versnellen of te verlangzamen. Geen leerling is gelijk en daar wordt met dit systeem op ingesprongen,’ aldus Van Rosmalen.