'Kelder is zo lek als een mandje'

Marienberg – ‘Ik heb de mooiste woonplek in de buurt, maar als ik dit geweten had, had ik het huis nooit gekocht.’ Dat zegt Gert van den Hoeven. Hij woont sinds acht jaar in het brugwachtershuis aan de Kloosterdijk in Mariënberg en is een van de gedupeerden door opwaarderingswerkzaamheden aan het kanaal Almelo-de Haandrik.

Door de werkzaamheden zijn er volgens Van den Hoeven verschillende scheuren en barsten in zijn woning ontstaan en is onder meer de kelder onder zijn huis ‘zo lek als een mandje’. ‘De woning is zo’n honderd jaar oud. Er heeft nooit een druppel water in gestaan, maar sinds twee jaar staat de kelder vol met zeker 15 centimeter water.

Forse investeringen

Ik heb de afgelopen jaren zeker dertigduizend euro geïnvesteerd om de schade te repareren, maar er komt telkens iets bij. Ik had gehoopt op een mooie ‘oude dag’ met leuke uitjes, maar het spaargeld gaat nu allemaal op om de staat van het huis zo goed mogelijk te houden. Het huis is inmiddels al flink in waarde gedaald,’ beklaagt de 57-jarige Mariënberger zich. Hij heeft al meerdere keren met de Provincie over de schade gesproken. ‘Men hoort het aan, maar verder gebeurt er nog weinig,’ aldus Van den Hoeven. Hij heeft in de buurt geïnventariseerd en heeft al van tien gezinnen tussen de brug aan de Kloosterdijk en de brug bij de Gouden Ploeg in Bergentheim begrepen dat ook zij kampen met schade als gevolg van de werkzaamheden aan het kanaal.

GroenLinks op de bres voor gedupeerden

De kwestie is inmiddels ook doorgedrongen tot de politiek in Hardenberg. Met name Groenlinks heeft er bij monde van haar fractievoorzitter Romano Boshove schriftelijke vragen over gesteld. De partij wil van het college onder meer weten in hoeverre zij bekend is met de overlast en schades bij aan- en omwonenden van het kanaal Almelo – De Haandrik als gevolg van werkzaamheden aan het kanaal. Zij vraagt het college onder andere een verbindende rol te willen vervullen tussen de inwoners en de Provincie met als doel alle schades in kaart te brengen en het indienen van schadeclaims bij de Provincie te vergemakkelijken.

De partij wijst erop dat er dit jaar en volgend jaar weer werkzaamheden aan het kanaal gepland staan in de vorm van boordvoorzieningen en damwanden en wil van b&w weten of er een risico-analyse wordt gemaakt, waarmee maatregelen getroffen kunnen worden om nieuwe schades te voorkomen.

Van den Hoeven heeft er alle hoop op dat de gemeente Hardenberg het nodige kan betekenen voor alle gedupeerden. ‘Ik wil feitelijk gewoon mijn oude huis terug zonder trillende planten voor het raam, zonder een ondergelopen kelder en zonder barsten en scheuren in de gevel. Er komt nu steeds meer bij,’ aldus Van den Hoeven.

Gebaggerd

Het besluit om het kanaal Almelo – De Haandrik op te waarderen is in 2009 door de Provincie genomen. Sindsdien is er gebaggerd, zijn er grauwankers geplaatst en zijn onder meer damwanden in- en uitgetrild.  Deze werkzaamheden zijn medio 2014 afgerond.  Verschillende schades bij aanwonenden van het kanaal zijn vergoed, maar nog lang niet allemaal en er komen steeds nieuwe schadegevallen bij.  ‘Men ervaart ook dat de communicatie met de provincie moeizaam verloopt. De gedeputeerde heeft aangegeven de regie te willen nemen door een commissie samen te stellen om de problemen te inventariseren. Er blijken nog steeds nieuwe schadegevallen bij te komen, deze mensen weten soms niet waar ze dit moeten melden. Dit komt ook door de verschillende betrokken overheden en instanties. Hierdoor lijkt afhandeling van schades lang te duren dit tot frustratie van de gedupeerden. Hierdoor loopt hun vertrouwen in een goede afhandeling ook terug,’ aldus GroenLinks, die zich het lot van de gedupeerden aantrekt en zich om die reden tot het college van Hardenberg heeft gewend met vragen in de hoop op een snellere, positieve wending voor de gedupeerden.

In de ijskast

‘Ik ben altijd bezig geweest om mijn woning zo goed mogelijk te onderhouden, had ook plannen voor bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen, maar die gaan voorlopig maar even ‘in de ijskast.’ Het is financieel allemaal ook niet meer op te hoesten vanwege het oplossen van de schades,’ meent van den Hoeven. Met betrekking tot de afhandeling van de schade heeft hij zijn hoop ook gevestigd op de gemeente Hardenberg. ‘Ik weet dat het een provinciale kwestie is, maar ik verwacht dat de gemeente Hardenberg wel iets kan doen voor ons als gedupeerden’.