Erik Volkers nieuwe voorzitter SHP

Hardenberg - 'Het is een unieke kans en een gelegenheid, die maar eens in je leven voorbij komt.' Zo omschrijft Erik Volkers de vraag die hij kreeg voorgelegd om het voorzitterschap van de Stichting Hardenberg Promotie van Henk Dunnewind over te nemen. Erik heeft er even over gedacht en uiteindelijk 'ja' gezegd. Per 1 november 2018 gaat hij officieel leiding geven aan de SHP.

Stad Hardenberg Promotie bundelt en coördineert met name recreatieve activiteiten, die door verschillende organisaties worden georganiseerd. Zo had de Stichting onder andere ook altijd bemoeienis met de intocht van Sinterklaas, maar die activiteit is net als de organisatie van de kerstmarkt overgeheveld naar het Centrum Management,' weet de nieuwe voorzitter. 

'Klepperman hoort bij Hardenberg'

Erik laat weten veel zin te hebben om voor SHP aan de slag te gaan. Hij wil zich onder meer beijveren voor het in ere herstellen van de Klepperman in 2019. 'Ik ben voorstander van het fenomeen Klepperman. Belangrijk is de vraag hoe de functie wordt ingekleed. Daar gaan we binnenkort onder andere ook met de gemeente over in gesprek. Het zou wat mij betreft best een jonger iemand kunnen zijn. Het sentiment dat de Klepperman bij Hardenberg hoort deel ik zeker,' aldus de nieuwe voorzitter.  Hij heeft al een tijdje op de achtergrond meegekeken met het huidige bestuur van de SHP en is tot de slotsom gekomen dat het voorzitterschap past bij al zijn andere (presentatie-)werkzaamheden. 'Ik heb een breed netwerk en SHP ook. Zo kunnen we elkaar mooi versterken. Het is feitelijk een win win situatie. Daarbij lijkt het SHP voorzitterschap mij een hele mooie uitdaging om aan te gaan,' aldus Erik, die weet dat het bestuur bewust kiest voor vernieuwing en verjonging. 'Men wil ruim baan geven aan een nieuwe generatie.' 

Het bestuur van SHP beaamt het en laat weten bijzonder ingenomen te zijn met Erik Volkers als voorzitter omdat hij een groot kenner is van de stad Hardenberg en ervaring heeft met de organisatie van evenementen. 

Nieuwe evenementencoördinator

Tegelijk met het vertrek van voorzitter Henk Dunnewind heeft ook Roelie Brink aangegeven haar functie als evenementencoördinator bij SHP per 1 februari 2019 te beëindigen. Zij heeft gedurende 27 jaar met grote inzet veel werk verricht voor SHP.