Cultuurkoepel Vechtdal streeft naar culturele ervaring voor alle jongeren

Hardenberg – Twee keer per jaar biedt Cultuurkoepel Vechtdal een uitgebreid aanbod aan korte kindercursussen, namelijk in oktober en februari. De leerlingen van de basisscholen hebben vorige week allemaal de flyer met het nieuwe aanbod meegekregen.

‘Het is geweldig dat alle scholen dat toegezegd hebben’, reageert manager Vivian Rodermond. ‘We zien dat zowel de vraag naar nieuwe cursussen als de deelname van de leerlingen toenemen.’ Dat is een positief signaal, want bij Cultuurkoepel Vechtdal maakt men zich wel zorgen over de creatieve vorming op school. ‘Vaak zijn er te weinig uren en vakdocenten die de leerlingen echt iets kunnen leren en bijbrengen. Met ons uitgebreide aanbod hopen we een deel van dat tekort op te kunnen lossen. Voor de scholen is het prettig dat onze programmering hun leemtes opvult en wij ze ook ontzorgen qua organisatie.

Alle kernen

Cultuurkoepel Vechtdal zet zich in om jongeren dichterbij de diverse vormen van cultuur te brengen. Het aanbod laat cursussen zien op het gebied van muziek, kunst & techniek, toneel & dans en beeldend. ‘Ons doel is om zoveel mogelijk jongeren in aanraking te laten komen met een culturele ervaring. Via korte, vrijblijvende en zeer betaalbare cursussen, meestal in een serie van vijf lessen, worden kinderen hopelijk enthousiast gemaakt om vervolgens bij een van de aanbieders verder te gaan.’ Om een zo groot mogelijke deelname te bereiken worden de cursussen aangeboden in alle kernen van de gemeente Hardenberg.

‘De cursussen hebben ook een maatschappelijke functie’, legt projectcoördinator Anja Dalhuisen uit. ‘De leerlingen ontmoeten elkaar na schooltijd op een andere locatie om samen iets te leren of te maken. We zien dat de kinderen ook naar andere dorpen gaan. Daarbij worden ze soms gebracht en spreken ouders af wie er zal rijden.’ Anja is ook betrokken bij het AZC Hardenberg waar men op zoek is naar activiteiten waardoor de kinderen daar ook kunnen leren van de cultuur. ‘Dat kan bijvoorbeeld via dans, maar ook door beeldende activiteiten waarbij kinderen zich kunnen uiten en op een andere en leuke manier in contact komen met elkaar.’

Poten in de klei

Conny Aalbers geeft aan dat er met korte lijnen gewerkt wordt. ‘Als coördinator werk ik samen met de scholen in het voortgezet onderwijs. Regelmatig hebben we overleg en komen er vragen vanuit de scholen. Ik ga dan op zoek naar vakdocenten/kunstenaars en de mogelijkheden workshops te organiseren. Wij merken dat de vakdocenten hun kennis en enthousiasme doorgeven aan de leerlingen.’ Enthousiast zijn de dames zelf ook. Niets liever zien ze gerealiseerd dat alle kinderen en jongeren in de gemeente Hardenberg de culturele ervaringen gaan krijgen. ‘We staan echt met ‘de poten in de klei’ en nemen regelmatig een kijkje bij de activiteiten’, vertelt Vivian. ‘We willen resultaat zien, want we werken met subsidies, en waar nodig zorgen we voor bijsturing.’  

Cultuur is belangrijk als verbinding naar andere maatschappelijke sectoren in de gemeente Hardenberg. ‘Kijk bijvoorbeeld naar techniek, wat in Hardenberg sterk vertegenwoordigd is. Door op een creatieve manier in aanraking te komen met techniek kan er een basis gelegd worden voor de toekomst.’