Dit jaar nog bouwen met gasaansluiting in Balkbrug

Balkbrug - Op een aantal nieuwbouwlocaties in Balkbrug is het nog tot 1 januari 2019 mogelijk om woningen en appartementen te bouwen met een gasaansluiting. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg heeft het Katingerveld, de Takenslocatie en het project Sluis V opgenomen in een overgangsregeling.

De woningbouwplannen zijn hier al in ontwikkeling of in een vergevorderd stadium en het college wil voorkomen dat bouwers in de problemen komen of dat de bouw stagneert. Om de transitie naar een aardgasloze samenleving te versnellen is het voor netbeheerders sinds 1 juli niet meer verplicht om woningen en kleine bedrijfsgebouwen aan te sluiten op het aardgasnet. Gemeenten mogen sinds deze maand dan ook geen omgevingsvergunning meer afgeven voor nieuwbouwplannen waarin wel een gasaansluiting is opgenomen.

Weinig tijd

Omdat de wet Voortgang Energietransitie (VET) sneller in werking is getreden dan verwacht, hebben particulieren en ontwikkelaars volgens de gemeente te weinig tijd gehad om hun plannen hierop aan te passen. Het achteraf aanpassen van een bouwplan tot een aardgasvrij ontwerp is ‘ingrijpend’ en leidt tot vertraging bij de bouw. Daarom kiest de gemeente voor een overgangsperiode tot 1 januari.

‘Door deze gebieden aan te wijzen zorgen we ervoor dat de transitie naar aardgasvrij bouwen vloeiend verloopt’, zegt wethouder Falco Bruinsma. ‘We willen voorkomen dat mensen in de problemen komen of de bouw stagneert. Wel dagen we particulieren en ontwikkelaars die in deze gebieden gaan bouwen uit om ondanks deze overgangsperiode toch voor een aardgasvrije woning te kiezen. Voor bouwplannen die na 1 januari 2019 worden ingediend geldt dat deze hoe dan ook aardgasvrij moeten zijn.’ Ook nieuwbouwplannen in onder meer Hardenberg zelf en Dedemsvaart maken deel uit van de overgangsregeling.