Veel interesse voor gaswinningsplan

Hardenberg - Veel inwoners kwamen donderdag naar de Evenementenhal waar een inloopbijeenkomst werd gehouden over het ontwerp instemmingsbesluit gaswinningsplan Hardenberg.

Het ontwerp van Economische Zaken en Klimaat (EZK) ligt nog tot en met 15 augustus 2018 ter inzage. Medewerkers van Economische Zaken en Klimaat van TNO gaven tijdens de inloopbijeenkomst een toelichting op de plannen, Ook van het Staatstoezicht op de Mijnen en de NAM waren medewerkers voor vragen aanwezig.

Elk bedrijf kan in Nederland gas uit de grond aanvragen. Om een vergunning te ontvangen van het ministerie van EZK, is een winningsplan nodig. Hierin staat onder meer hoeveel en op welke manier het bedrijf gas wil winnen. En wat de invloed op de omgeving is,bijvoorbeeld ten opzichte van de bodem. De Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) heeft al tientallen jaren een vergunning om gas te winnen in de gemeente Hardenberg. In oktober 2017 heeft de NAM het ‘geactualiseerd winningsplan Hardenberg’ ingediend bij het ministerie van EZK. Dit winningsplan heeft betrekking op vier kleine gasvelden in de gemeente Hardenberg. Het gaat om de gasvelden Hardenberg,Hardenberg Oost,Den Velde Limburg en Den Velde Zechstein. Het winningsplan dat de NAM in oktober 2017 heeft ingediend bij het Ministerie is een update van eerdere winningsplannen en richt zich op het winnen van het resterende gas in deze velden voor een periode tot maximaal 2033.