Woon-/zorgvoorziening Muldershoek bestaat 5 jaar

Bergentheim - Muldershoek, een kleinschalige woon-/zorgvoorziening van de Baalderborg Groep in Bergentheim bestaat deze maand 5 jaar. De bewoners hebben het er erg naar hun zin.

De Baalderborg Groep besloot 5 jaar geleden woon-/zorgvoorzieningen in enkele dorpen te realiseren die ouderen en mensen met een verstandelijke beperking in staat stelt om in hun eigen vertrouwde omgeving te blijven wonen met optimale aandacht voor het welbevinden en de eigen regie. 

Samen optrekken

Deze maand wordt stilgestaan bij het feit dat op 3 juni 2013 de eerste bewoners in deze gecombineerde woon-/zorgvorm werden verwelkomd. Het appartementencomplex betekent inmiddels veel voor de bewoners én het dorp. Men woont er op korte afstand van de kerk, de fysiotherapeut, de supermarkt en het buurthuis. Met de plaatselijke bevolking en instanties wordt bij samenkomsten en activiteiten ook veelvuldig opgetrokken.

Beetje extra

Naast een team van professionals is er een grote groep vrijwilligers actief in Muldershoek. Zij geven de bewoners net dat beetje extra zorg en aandacht dat voor hen de kwaliteit van leven zo hoog maakt. Vorig jaar nog kwam Muldershoek in het nieuws omdat het 4 sterren voor optimale gastvrijheid ontving. Ook werkt men volgens het model van belevingsgerichte zorg waarbij niet vooraf vast staat wat een bewoner nodig heeft, maar dat per moment en vraag wordt bekeken. Het lustrum wordt gevierd met o.a. een bingo, samenzang, beauty-ochtend en ontmoeting met kinderen van de Koningsbergerschool.