Taalfeesten in De Matrix voor peuters en kleuters Marslanden

Hardenberg - Voor peuters van Stichting Welluswijs en peuterspeelzaal Duimelot en kleuters van respectievelijk OBS De Kern en CBS De Marsweijde zijn vorige week taalfeesten gehouden.

Ouders hebben daarbij groepjes van kinderen begeleid en hebben samen de taalspelletjes met de kinderen uitgevoerd. Ook kinderen van groep 7 en groep 8 hebben daar hun steentje aan bijgedragen door voor te lezen en de kinderen te helpen met de opdrachten.
Op deze manier is het een feest voor kinderen, ouders, scholen en kinderopvang. Bijna 80 kinderen hebben aan deze taalfeesten meegedaan.

'Taalfeesten zijn bedoeld om kinderen te laten ervaren hoe je op verschillende manieren kunt genieten van (prenten)boeken, versjes, verhalen en het spelen met taal en fantasie. Bij een taalfeest luisteren kinderen niet alleen, maar worden ze ook uitgedaagd om goed naar de platen in het boek te kijken, te bedenken wat je allemaal met een tak kunt doen, te tekenen en te tellen hoeveel vriendjes er aan het spelen zijn. Zelfs kruiwagentjes en wasknijpers komen er aan te pas. Tot slot krijgen alle kinderen een boekje met een kleurplaat, versjes en informatie over voorlezen en de Bibliotheek onder het motto 'Voorlezen, elke dag een feest!'

Brede School-gebieden

De taalfeesten in De Matrix zijn een onderdeel van de taalfeesten in verschillende Brede School-gebieden. Activiteiten als de taalfeesten zorgen voor verbinding in een wijk of dorp tussen de scholen en de kinderopvangorganisaties. Het stimuleren van de ontwikkeling van de kinderen is belangrijk en bij de taalfeesten staat de taalontwikkeling centraal. Maar zoals wel blijkt uit de inhoud van de taalfeesten kun je met boeken en met het voorlezen verbinding leggen met van alles wat kinderen meemaken en doen. De organisatie van de taalfeesten is in handen van de bibliotheek die ze uitvoert in overleg met de scholen en kinderopvang.

Een van de ouders die hielp vertelt: 'Het is zo gezellig om 's avonds voor het slapen gaan mijn kind voor te lezen, door het taalfeest begrijp ik dat dit belangrijk is voor de taalontwikkeling van mijn kind.'