Opknapbeurt N34 begint paar maanden later

Hardenberg - De eerste afsluiting in het kader van de opknapbeurt N34 tussen de Witte Paal en de grens met Drenthe start niet in juli, maar in oktober. Dan gaat het deel tussen de N343 en de J.C. Kellerlaan dicht.

Het verkeer wordt dan tijdelijk omgeleid via aangegeven routes. Tot aan september worden enkel voorbereidende werkzaamheden getroffen, zoals het verleggen van kabels en leidingen.

De wegafsluitingen van de N34 ziet er in chronologische volgorde in hoofdlijnen als volgt uit:

  • De afsluiting van de N34, tussen de N343 en de J.C. Kellerlaan, die gepland stond vanaf medio juli, schuift op naar oktober 2017.
  • De afsluiting van de N34, tussen de Witte Paal en de N343, die gepland stond in het najaar van 2017, schuift door naar het voorjaar 2018.
  • De afsluiting van de N34, tussen de J.C. Kellerlaan en de grens met Drenthe wordt ongewijzigd uitgevoerd in het najaar van 2018.

De eindmijlpaal voor het project blijft gehandhaafd. Eind 2018 doch uiterlijk medio 2019 kan de nieuwe N34 in gebruik worden genomen als veilige regionale stroomweg.