Dorpsvisie Balkbrug is voltooid: 'Het DNA van het dorp'

Balkbrug - Twee jaren zijn verstreken sinds het eerste Dorpsgesprek en in die periode is er volgens Jan Smits en Sjoukje de Haan enorm veel gebeurd. Donderdag 15 juni wordt de Dorpsvisie gepresenteerd in MFC ’t Trefpunt.

De publieksversie wordt huis aan huis verspreid, terwijl de uitgebreide versie op aanvraag beschikbaar is.

Tijd om de mouwen op te stropen

‘We hebben talloze gesprekken gevoerd, geïnformeerd wat er leeft in het dorp en dat tussentijds ook gepresenteerd’, zegt Jan Smits. Nu zijn alle wensen, ideeën gebundeld in de Dorpsvisie Balkbrug 2025 die zowel in de officiële versie als in een publieksversie geschreven is. ‘Het wordt nu tijd om het hele dorp weer mee te krijgen’, vult Sjoukje de Haan aan. ‘De vele abstracte onderwerpen liggen nu klaar om concreet mee aan de slag te gaan. Er ligt nu een basis waar we met z’n allen mee aan het werk kunnen.’ Tijd om de mouwen op te stropen. De prioriteiten zijn boven tafel gekomen en volgens Jan en Sjoukje is het nu het juiste moment om de kansen te grijpen.

'Huiverig voor veranderingen'

Tijdens de presentatie, die door Jan Smits en andere leden van de Coalitie Balkbrug 2025 verzorgd wordt, komen de tien speerpunten aan bod. Velen hebben zich in de achterliggende tijd afgevraagd waar ‘ze’, de mensen van de Coalitie Balkbrug 2025, mee bezig zijn. ‘Dat ‘ze’ willen we gaan veranderen in ‘we’. Er is een omslag gemaakt. Waar vroeger voor ons gezorgd werd door de overheid kunnen we nu zelf zorgen dat er dingen in beweging gezet worden. Dat geeft vrijheid en mooie kansen’, vindt Sjoukje de Haan. Ze erkent dat het ook wel spannende kanten heeft. ‘Wij mensen zijn over het algemeen huiverig voor veranderingen, maar dankzij de Dorpsvisie kunnen activiteiten integraal worden aangepakt. Nu gebeurt er veel, maar vaak zonder dat het in elkaar haakt. We hopen de omslag te bereiken van afwachtend naar proactief.’

'Het DNA van Balkbrug'

De Dorpsvisie bevat volgens Jan Smits en Sjoukje de Haan ‘het DNA van Balkbrug’. ‘Daar horen zaken bij als zorg, gastvrijheid, recreatie en duurzaamheid. En daar gaan we onze kracht van maken’, klinkt het stellig. De gemeente Hardenberg is blij met de Dorpsvisie. Deze kan hen helpen bij de besluitvorming en eventuele conflicten voorkomen. Naast samenwerken aan nieuwe ontwikkelingen wordt er in de Dorpsvisie ook gewezen op het belang te behouden wat Balkbrug nu te bieden heeft. ‘Kijk naar de winkels, het woningaanbod, de scholen en andere voorzieningen. Dat willen we behouden zodat Balkbrug een goede, mooie toekomst tegemoet kan zien.’