Opknapbeurt N34 Hardenberg - Coevorden begint in juli

Hardenberg / regio - Wie vragen wil stellen of informatie wil hebben over de ombouw van het deel van de N34 tussen Witte Paal en de grens met Drenthe kan woensdag 22 maart terecht in het gemeentehuis van Hardenberg.

Dan presenteren de provincie Overijssel, de gemeente Hardenberg en de aannemerscombinatie FLOOW (bestaande uit Reef Infra, Schagen Infra en Salverda Bouw) de planning en de uitvoering van de werkzaamheden.

De schop gaat in juli de grond in voor de daadwerkelijke werkzaamheden aan de weg en de eerste wegafsluiting. Het werk start bij het gedeelte Witte Paal tot en met de J.C. Kellerlaan. De werkzaamheden vanaf de J.C. Kellerlaan tot de grens met Drenthe bij Coevorden starten in de tweede helft van 2018.

Drie fases

De werkzaamheden aan de N34 zijn verdeeld in drie wegvakken. Elk wegvak wordt gedurende een periode afgesloten voor het verkeer. De N34 wordt ingericht als regionale stroomweg, wat betekent dat verschillende gelijkvloerse overgangen, met of zonder verkeerslichten worden verwijderd of vervangen door tunnels en een viaduct. De uitritten van woningen krijgen een aansluiting op de parallelweg. Door de ombouw van de N34 kan het verkeer straks veilig en met 100 kilometer per uur doorrijden.

Bomen kappen

Op dit moment legt de combinatie FLOOW de laatste hand aan het ontwerp, het uitvoeren van de laatste onderzoeken, het aanvragen van vergunningen en het inplannen van werkzaamheden. Buiten worden op korte termijn hop overs voor vleermuizen geplaatst, kabels en leidingen verplaatst en werkterreinen ingericht.

Nog zichtbaarder is de kap van bomen, wat hoofdzakelijk nodig is om ruimte te maken voor de verbreding van het tracé en de aanleg van tunnels. Het kappen van bomen gebeurt in drie periodes. Een deel in juni, een deel na half juli en het deel dat momenteel gekapt wordt. Het kan zijn dat daar op sommige plekken een beperkte wegafzetting voor nodig is. De gekapte bomen worden gecompenseerd in het plangebied en op andere locaties in de omgeving, zoals in het gebied de Kelder bij Diffelen.

De informatiebijeenkomst vindt plaats tussen 16.00 en 20.00 uur.