Gemeente stopt jaarlijks 1,7 miljoen in onderhoud wegen

Hardenberg - De gemeente Hardenberg gaat de komende twee jaar flink investeren in verkeersveiligheid en bereikbaarheid. Jaarlijks wordt een bedrag van € 1,7 miljoen beschikbaar gesteld om het onderhoud van de gemeentelijke wegen op peil te houden.

Door het wegennetwerk goed te onderhouden en te zorgen dat de slijtlaag goed blijft, kan het dure groot onderhoud worden uitgesteld. De staat van de wegen blijft hierdoor tegen zo laag mogelijke kosten op peil. Zo zijn de veiligheid en bereikbaarheid gegarandeerd.

Planning

Het schema van onderhoud ziet er als volgt uit:

2017

  • Drentseweg in De Krim
  • Geert Migchelsweg in Schuinesloot
  • Fietspad Stegerensallee

2018

  • Langewijk in Dedemsvaart
  • Emtenbroekerdijk (+ realisatie passeerstrook) in Ebbenbroek
  • Hoofdvaart in Dedemsvaart – buiten de bebouwde kom, waarmee de hele route vanaf de Rollepaal tot aan ’t Rak in zo’n 10 jaar tijd op niveau is gebracht

2019

  • Kanaalweg West / Stationsweg in Bergentheim
  • Boerendijk in Bergentheim/Gouden Ploeg
  • Bruchterweg in Hardenberg (onderhoud in combinatie met fietsveiliger maken)

Rekening houden met N34

In verband met de werkzaamheden aan de onderdoorgangen bij de N34, wordt onderhoud aan de aanliggende wegen op sommige plekken uitgesteld. Hiermee wordt voorkomen dat net onderhouden wegen beschadigen door de werkzaamheden die de provincie aan de N34 gaat uitvoeren.

Sinds 2008 stemt de gemeente het onderhoud aan de wegen af met plaatselijk belangen en LTO. 'De plaatselijk belangen en LTO weten heel goed waar de belangrijkste pijnpunten liggen wat betreft de toestand van de wegen', vertelt wethouder Jannes Janssen. "Daarom denken ze al jaren mee over het onderhoud en de planning. Het kan dus voorkomen, dat de door de gemeente voorgestelde planning wordt aangepast naar inzicht van plaatselijk belang of LTO. Dat deze goede samenwerking zijn vruchten afwerpt, kun je zien aan de toestand van de wegen die gewoon goed op orde is.'

Grasbetonstenen

De wegen binnen de gemeente zijn in verschillende categorieën ingedeeld, waarbij de mate van onderhoud varieert. De hoofdontsluitingswegen en de grotere gebiedsontsluitingswegen zijn al langer in goede staat. Daardoor kon de afgelopen jaren ook de lagere categorie wegen extra onderhouden worden. Inmiddels is het grootste deel van deze wegen ook in goede staat of staat op de planning om onderhoud te worden. Een van de belangrijkste bijdragen aan het behoud van de wegen is het toepassen van grasbetonstenen. Hierdoor worden de bermen veiliger en wordt schade aan de randen van het wegdek voorkomen.

Verlagen bermen

In de nieuwe onderhoudsplannen wordt ook gewerkt aan het verlagen van bermen. Daar waar onderhoud aan de wegen wordt gepleegd, worden ook de wegbermen fors verlaagd. Door de zachtere winters en brede landbouwvoertuigen zijn de bermen zachter en kwetsbaarder geworden. Het verlagen van de bermen zorgt voor een betere afwatering over de eerste meters langs de weg.

Ook fietspaden worden de laatste jaren steeds vaker meegenomen in de meerjaren- onderhoudsplanning. De verwachting is dat door de toename van E-bikes het onderhoud van fietspaden een nog prominentere rol in toekomstige onderhoudsplannen gaat spelen.