Drie regiobedrijven knappen deel N34 op

Hardenberg / regio - De provincie Overijssel heeft het project N34 Witte Paal - Drentse grens definitief gegund aan de combinatie FLOOW, bestaande uit Reef Infra, Schagen Infra en Salverda Bouw.

De drie regiobedrijven zijn volgens de provincie enthousiast om samen met de gemeente Hardenberg van start te gaan om de veiligheid en de doorstroming op de N34 te vergroten.

De opwaardering van de N34 vergroot de veiligheid en de doorstroming van het verkeer. De N34 wordt ingericht als regionale stroomweg, wat betekent dat verschillende gelijkvloerse overgangen, met of zonder verkeerslichten, en uitritten van woningen worden verwijderd of vervangen door tunnels en een viaduct. Ook worden de weg  en bermen verbreed over de volledige lengte (circa 16 km) en op een aantal plaatsen wordt een nieuwe parallelweg aangelegd. Door de ombouw van de N34 kan het verkeer straks veilig en met 100 kilometer per uur doorrijden.

Minder afsluitingsdagen

De N34 vormt een belangrijke schakel om de  bereikbaarheid van het noordoosten van de provincie Overijssel en het zuidoosten van de provincie Drenthe te vergroten. Daarnaast wordt gebouwd aan een veilig gebied op en rondom de N34, met oog voor de landschappelijke inpassing van de N34 in de omgeving. Met de aanbieding van combinatie FLOOW wordt invulling gegeven aan de wens om het werk uit te voeren met zo min mogelijk afsluitingen, namelijk door maar de helft van de maximale afsluitingsdagen te gebruiken.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in 2017 en 2018. De eerste werkzaamheden in combinatie met afsluitingen zijn gepland in juni/juli.