Asbest mag gratis worden gestort op Bovenveld

Hardenberg - Om het verwijderen van asbest op particuliere daken te stimuleren en te versnellen, heeft b en w besloten dat maximaal 35 m2 asbest, afkomstig van particulieren, volgend jaar gratis naar stortplaats Bovenveld gebracht mag worden.

Behalve het brengen stelt de gemeente ook gratis verpakkingsfolie en persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar. 

Verbod op asbestdaken gaat in 2024 in 

Met deze regeling loopt de gemeente Hardenberg vooruit op een verbod op asbestdaken in Nederland, dat in 2024 van kracht wordt.

De provincie Overijssel is samen met enkele gemeenten, waaronder Hardenberg, gestart met de ontwikkeling van een aanpak om het proces van verwijdering te versnellen. Deze aanpak is echter alleen gericht op bedrijfsdaken. 

Ook bestaat er sinds dit jaar voor burgers met een asbestdak wel een subsidieregeling, maar om daarvoor in aanmerking te komen moet de totale hoeveelheid asbestdak minimaal 35 m2 zijn. 

Wettelijk is geregeld dat particulieren tot 35 m2 asbest zelf mogen verwijderen. 

Het gratis storten van asbest geld voorlopig alleen voor 2017. Medio volgend jaar wil het college de effecten van de regeling evalueren en op basis daarvan een vervolgaanpak vaststellen in samenspraak met de gemeenteraad. 
B en w schat de kosten van de regeling vooralsnog in op zo'n tienduizend euro, die ten laste wordt gebracht van de post huishoudelijk afval.