Veiligere N34 is weer stap dichterbij

Hardenberg / regio - De N34 wordt vanaf de Witte Paal tot de Drentse grens een 100 km-weg met ongelijkvloerse kruisingen. Daarbij wordt geluidswering geplaatst bij Hardenberg en worden tunnels aangelegd om de weg veilig te kunnen oversteken.

Dat heeft de raad van Hardenberg dinsdagavond besloten, met het vaststellen van de de bestemmingsplannen en het beeldkwaliteitsplan.

Wat betreft wethouder Jannes Janssen kan de schop niet snel genoeg de grond in. 'Het wordt tijd dat deze weg aangepast wordt aan de veiligheidseisen en dat de doorstroming beter wordt. Wij hebben ons ingezet bereikbaarheid en veiligheid te verbeteren. Daarvoor hebben wij als gemeente € 4,5 miljoen euro bijgedragen aan de totale kosten van € 48,2 miljoen. De provincie heeft de oorspronkelijke plannen, samen met omwonenden, bedrijven, plaatselijk belangen en de gemeente aangepast.'

Duurzame geluidschermen

De gemeenteraad heeft twee moties aangenomen. Daarin geeft de raad het college de opdracht om na een jaar nadat de N34 gereed is een onderzoek naar het geluid uit te voeren bij de Marslanden. Dit om te bepalen of het geluid van het verkeer binnen de normen blijft. Om de geluid van het verkeer tegen te gaan wordt, naast geluidschermen, stil asfalt gebruikt voor het wegdek. De tweede motie gaat in op de geluidsschermen die worden aangelegd bij de Marslanden. Het college gaat bij de provincie informeren of het mogelijk is dat bij de Marslanden geluidschermen geplaatst kunnen worden die ook duurzame energie opwekken. Mocht dat niet mogelijk zijn, wordt onderzocht of de gemeente zelf middelen beschikbaar kan stellen voor dergelijke geluidschermen.

Veilige oversteken

Met het vastgestelde bestemmingsplan wordt het mogelijk gemaakt dat een tunnel bij de Boshoek wordt aangelegd, zodat aan de onveilige situatie definitief een einde komt. Ook komen er tunnels bij de Willemsdijk, Pothofweg en Holthonerweg. Bij de Lentersdijk wordt op initiatief van Plaatselijk Belang Rheerzerveen/Heemserveeneen tunnel voor fietsers aangelegd. Een ongelijkvloerse aansluiting komt bij de J.C. Kellerlaan en de aansluiting De Vaart bij Gramsbergen wordt veiliger gemaakt.

Janssen: 'De opwaardering van de N34 komt ten goede aan de bereikbaarheid van de gemeente Hardenberg en dat komt ten goede aan de economische ontwikkeling en leefbaarheid. Het past bij een gemeente met een streekfunctie.'

Aanpassen bestemmingsplan

Voordat de provincie Overijssel aan de slag kan met de N34 moesten de huidige bestemmingsplannen van de gemeente Hardenberg worden aangepast. In 2015 zijn de ontwerpbestemmingsplannen ter inzage gelegd. De 16 zienswijzen die hierop zijn ingediend zijn besproken en behandeld en hebben in sommige gevallen geleid tot aanpassing van de bestemmingsplannen.

Planning

Nu de bestemmingsplannen en het beeldkwaliteitsplan door de gemeenteraad zijn vastgesteld, kan de provincie Overijssel binnenkort het werk aan de N34 gaan aanbesteden.

In het najaar wordt duidelijk welke aannemer het werk aan de N34 gaat uitvoeren. Dat begint medio 2017 en duurt ruim een jaar. Eind 2018 is naar verwachting de nieuwe N34 gereed.