Omwonenden praten mee over plannen windpark

Dedemsvaart - Onder begeleiding van Atelier Overijssel wordt nog voor de zomervakantie een eerste werkatelier gehouden met omwonenden van het windpark Veenwieken.

Tijdens het atelier wordt samen met omwonenden gekeken naar de invulling van de ruimtelijke kwaliteit rond het windpark, waarin de initiatiefnemers van het windpark willen investeren. Dat heeft het college in een brief aan de raad laten weten.

Tien windmolens

De raad heeft begin 2013 in principe ingestemd met het voorstel om mee te werken aan het plaatsen van windturbines in het veenpark de Wieken aan de zuidkant van Dedemsvaart.

Windpark De Veenwieken is gepland ten zuiden van de kern van Dedemsvaart en wordt globaal begrensd door de Verlengde Zestiende Wijk, de Van Rooijens Hoofdwijk/Driehoekweg, de N36, Schapendijk en het Ommerkanaal.

Daarbij gaat het om een voorkeursopstelling van tien windmolens, waarvan vijf op het grondgebied van Hardenberg. Het windpark is een initiatief van de Wieken BV en Raedthuys Windenergie BV. De afgelopen maanden zijn onderzoeken in het kader van een milieu effectrapportage gehouden. De resultaten worden nu verwerkt.

Het college beoordeelt het rapport en een voorontwerp inpassingsplan alsmede het voorontwerp bestemmingsplan in de vakantie. Daarna wordt het ter vaststelling aan de raad aangeboden. Eind 2015 komen de stukken ter inzage en wordt er een inloopbijeenkomst gehouden.

Een infomarkt over het windpark in april trok ruim honderd belangstellenden.

Lees ook:
Informatiemarkt windpark De Veenwieken is drukbezocht