'Innovatief dankzij nuchter verstand’

Balkbrug - Bij het CDA vindt Jeroen Slager de ruimte om mee te denken over de meest uiteenlopende onderwerpen. Dat past bij Slager, die omschreven kan worden als ondernemend, bewogen met mens en natuur en innovatief durft te zijn.

Vanwege zijn drukke werkzaamheden als eigenaar van camping ’t Reestdal in Balkbrug wil Jeroen Slager niet de lokale politiek in, maar stelt hij zich wel beschikbaar voor het Waterschap. ‘In mijn geval voor Reest en Wieden omdat ik in hun werkgebied woon’, legt Jeroen uit. ‘Ik sta als vijfde op de lijst en hoop dat dit hoog genoeg is om gekozen te worden.’

Proefvelden gebruiken

Een voorbeeld van het innovatief denken van Jeroen Slager is zijn idee om met een deel van het afvalwater de bemesting van de rietvelden aan te pakken. ‘Dit water is zo schoon dat er nauwelijks meer voedingsstoffen aanwezig zijn voor de rietteelt. Ook groeien bepaalde waterplanten door het heldere water zo snel dat het recreatieve vaarverkeer in de problemen komt.’ Jeroen wil het liefst wat proefvelden gebruiken om te kijken of zijn idee werkt. Het plan is inmiddels al met riettelers besproken en kan op sympathie rekenen. ‘De link werd nooit gelegd’, zegt Jeroen. ‘Het is ook een kwestie van nuchter zijn, je verstand gebruiken. Het past ook bij het rentmeesterschap waar het CDA voor staat.’

Problemen moeten duurzaam aangepakt worden. Daarbij wordt gekeken naar de huidige situatie en de gewenste situatie over vele jaren. ‘Je moet over de jaren heen kunnen kijken. Belangrijk is om dit goed te burgers’, aldus Jeroen Slager.

'Alles is met elkaar verbonden'

De verkiezingen voor het Waterschap, die gelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten gehouden wordt op woensdag 18 maart, leven niet zo bij de stemgerechtigden. ‘Erg jammer’, reageert Slager. ‘Het Waterschap is toch een van de oudste bestuursorganen die wij in Nederland hebben. Bovendien hebben we allemaal te maken met de veranderende klimatologische omstandigheden. We krijgen vaker te maken met wateroverlast. Dat we onze voeten droog houden is te danken aan het Waterschap. Ook willen we graag zuiver water gebruiken en dat vraagt om de juiste aanpak. Ik wil mij als ondernemer actief opstellen en ben graag betrokken bij besluitvorming, zeker waar het de natuur, water en het landschap betreft. Alles is met elkaar verbonden. Dat zie ik ook op onze camping die dicht bij de waterrijke natuur gelegen is.’

Hoewel de recreatiesector groot belang heeft bij een goed georganiseerd Waterschap heeft men nauwelijks inbreng. Jeroen Slager wil daar verandering in brengen. ‘Het is tijd om actief mee te doen, te denken in mogelijkheden en om duurzaam te werken aan een mooie toekomst.’