Drempels moeten water Reest onder controle houden

Balkbrug - Aan de Reest bij Den Kaat, onder de rook van Balkbrug, wordt gewerkt een 'knijpconstructie' in de rivier, die er aan bij moet dragen dat Meppel bij extreme regenval droge voeten houdt. Bij hoog water gaan de deuren dicht.

De constructie is onderdeel van de grootscheepse herinrichting van het gebied langs de Reest, die zich vanaf het Hoogveen tussen Dedemsvaart en Slagharen over 39 kilometer richting Meppel kronkelt. Letterlijk met de voeten in de klei vertelt dijkgraaf Marga Kool van Waterschap Reest en Wieden wat er in het gebied allemaal gebeurt.

'We zijn nu een nieuwe fase ingegaan rond de middenloop van de Reest. We pakken hier verschillende problemen aan en tegelijk benutten we een aantal kansen. Ten eerste maken we langs de Reest in totaal ruimte voor 1,3 miljoen kuub waterberging en dat doen we onder meer door hier bij Balkbrug twee sluisdeuren aan te leggen. Bij extreme regenval zoals in mei van dit jaar, kunnen we die deuren dichtdoen, zodat de landerijen eromheen onder water lopen,' aldus Kool.

Vriendelijker voor vissen

Een ander probleem dat het Waterschap met de herinrichting aanpakt, is juist tegengesteld. Doordat steeds minder water uit het oorspronkelijke afvoergebied nog daadwerkelijk in de Reest terechtkomt, zijn de landerijen rondom de rivier in de loop der jaren te droog geworden. Dat gaat ten koste van de natuur, want de hoeveelheid aan soorten flora en fauna nam de laatste decennia flink af.

Door 'drempels' aan te leggen die de rivier minder diep maken, wordt het grond- en oppervlaktewaterpeil hoger, waardoor de omgeving natter wordt. Ten derde wordt de Reest een stuk vriendelijker voor allerlei soorten vis. Via vispassages bij de stuwen kunnen ze straks een veel groter gebied bestrijken en ook de oevers worden aangepast.

Het gebiedsplan 'Over de Reest' werd al in 2004 vastgesteld en beslaat een keur aan maatregelen die in verschillende fases worden uitgevoerd. Het had aanvankelijk wel wat voeten in de aarde voordat alle partijen op één lijn zaten, maar verwonderlijk was dat niet. De provincies Overijssel en Drenthe, de gemeentes Meppel, Staphorst, De Wolden en Hardenberg, het Drents Landschap, Landschap Overijssel, LTO en diverse andere maatschappelijke organisaties zijn er met het Reestproject hadden allemaal hun eigen belangen.

Breed gedragen

Marga Kool: 'Het heeft wat lobbywerk gekost, maar het plan wordt daardoor breed gedragen.' Daarbij hielp dat er naast de 4,5 miljoen euro voor de uitvoering van het plan zelf, ook 5,2 miljoen euro beschikbaar is voor onder meer het verwerven van gronden langs de rivier. 'Die grond hebben we nodig op het moment dat de sluisdeuren dichtgaan en de omgeving onder water loopt.'

Kool beseft dat het een kostbaar project is. 'Het probleem van het waterschap is dat we noodzakelijk werk doen, terwijl dat voor weinig mensen echt zichtbaar is. Maar wanneer het echt misgaat zoals in 1998, is de schade enorm. Toen stond het water in delen van Meppel in de huizen.'

'Tegelijkertijd kunnen we hier ook veel doen voor de natuur, want het is een prachtig gebied. De kronkelende vorm van de Reest is redelijk uniek in Nederland. Veel van dit soort beken zijn in de loop der jaren recht getrokken.'

Middenloop van de Reest

In een eerder stadium werden er langs de Reest aan de rand van Meppel al de nodige maatregelen genomen en dit deel van het project rond de middenloop van de Reest moet in de eerste helft van 2015 klaar zijn. 'We streven ernaar dat het hele project 'Samen over de Reest' in 2017 afgerond is,' besluit Kool.