PBB vol onbegrip over motie N340

Balkbrug - ‘Een gemiste kans’, noemt Henk Hof, voorzitter van Plaatselijk Belang Balkbrug de beslissing om de opwaardering van de N340 tot 100 km. doorstroomweg niet door te laten gaan.

‘De doorstroming van Hardenberg naar Zwolle wordt nu niet verbeterd. Hardenberg wordt geïsoleerd en de verbeterde doorstroming naar het westen toe wordt volledig teniet gedaan. Het gevolg hiervan is dat de motivatie voor bedrijven om zich in Hardenberg te vestigen alleen maar zal afnemen. En dat terwijl Hardenberg al zo’n hoog werkloosheidscijfer heeft!’ Hof is duidelijk in zijn reactie op het besluit van de Provinciale Staten. ‘De N340 degradeert dankzij dit besluit tot een ondergeschikte rol, terwijl de N377 nu hoofdmoot wordt’.

PBB vindt het onbegrijpelijk dat de VVD-fractie in een maand tijd 180° gedraaid is. ‘Wat is de reden hiervoor’, vraagt PBB zich af. ‘Er is in die tijd, voor zover bekend, niets gebeurd dat zo’n verandering rechtvaardigt. Het lijkt op een Twents onderonsje.’ Gevolg van de motie is wel dat de N377 nog drukker zal worden dan in het voorliggende plan. ‘De noodzaak van de ongelijkvloerse kruising in Balkbrug en de andere aanpassingen in de N377 worden hierdoor alleen maar vergroot.’

Wanneer de bezuinigingen inhouden dat de ‘tunnel’ in Balkbrug wordt geschrapt dan zal PBB er alles aan doen om dit te voorkomen. ‘Ook zou de N377 in de oude plannen afgewaardeerd worden tot een 80 km. weg en de N340 juist opgewaardeerd worden. De hele situatie wordt nu omgekeerd’, aldus PBB.

De motie heeft er ook voor gezorgd dat de onzekerheid bij veel direct betrokkenen weer helemaal terug is. Verbouwing- en verhuisplannen moeten stopgezet worden totdat er meer duidelijkheid is. Gedeputeerde Staten moeten 21 januari 2014 met inzichten komen waar de 120 miljoen geschrapt kan worden. ‘In feite betekent dit dat het hele proces misschien wel opnieuw doorlopen moet worden’, zegt Hof. ‘Belanghebbenden moeten dan weer inspraak krijgen in de nieuwe opzet.’

Ook zal PBB de Statenleden op de hoogte brengen van haar visie. ‘De allerbeste oplossing voor doorstroming en ontsluiting naar het westen toe is volgens ons nog steeds de goedkoopste en meest effectieve oplossing, namelijk de ‘Noordelijke Variant’ een variant die wat ons betreft weer bespreekbaar mag worden gemaakt ’, aldus Henk Hof.