'Terugdraaien besluit N340 slecht voor regio'

Zwolle/regio - Het besluit van provinciale staten om 120 tot 150 miljoen euro te bezuinigen op de verbetering van de N340 is slecht gevallen bij VNO-NCW regio Zwolle.

De werkgeversorganisatie heeft jarenlang gelobbyd voor een betere verbinding tussen Hardenberg en Zwolle, omdat die uitermate belangrijk is voor de ondernemers in Noordoost-Overijssel.  'We hebben meer dan 20 jaar over deze weg gesteggeld en er is uiteindelijk een besluit genomen. Dat kan niet zomaar teruggedraaid. Daarmee wordt de overheid onbetrouwbaar.'

Jur Zandbergen, voorzitter VNO-NCW regio Zwolle (Noordoost-Overijssel en IJsseldelta), is verbolgen over het feit dat met name coalitiepartner VVD is meegegaan met de motie om 120-150 miljoen euro op de N340 te bezuinigen. Daarmee is de noodzakelijke verbetering aan de provinciale weg om zeep geholpen. ‘Ik vraag me af of de partijen, die dit voorstel hebben gesteund, ook hun achterban hebben geconsulteerd, de mensen die hen in deze functie hebben gekozen. Het lijkt me toch dat in elk geval het bedrijfsleven gevraagd had moeten worden wat zij er van vond. Het antwoord zou dan duidelijk zijn geweest: doorgaan!’

Om de bereikbaarheid van de regio te verbeteren pleit VNO-NCW regio Zwolle al jarenlang voor de Noordelijke variant, een sneller en goedkoper alternatief dan de opwaardering van de N340. In het belang van de voortgang heeft de vereniging zich neergelegd bij de combivariant N340.

Zandbergen: 'In die variant is op ons aandringen een koppeling gemaakt met verbetering van de N377. Maar met het terugdraaien van het besluit dreigt ook deze verbetering in gevaar te komen. We worden teruggeworpen in de tijd in plaats van een stap voorwaarts te maken. En juist op die stap voorwaarts zit het hele bedrijfsleven in Noordoost-Overijssel te wachten. Wij willen dan ook met spoed een gesprek met gedeputeerde Gert Jan Kok om de ontstane situatie te bespreken.'