College: 'motie N340 onacceptabel'

Hardenberg - De VVD-fractie in de Provinciale Staten heeft aangegeven vandaag een motie van de oppositie steunen om 120 tot 150 miljoen euro te besparen op de N340, de weg tussen Zwolle en Hardenberg. Dat heeft geleid tot onbegrip bij het college.

Het college van Hardenberg en verschillende ondernemers uit de regio vinden dit 'onacceptabel en onbegrijpelijk'. Woensdagmiddag werd een protestactie door burgemeester Peter Snijders en diverse ondernemers gehouden op een carpoolstrook langs de N340.

'15 Jaar terug in de tijd'

'Met dit besluit isoleert u de regio Noordoost-Overijssel en legt u een flinke claimop de economische doorontwikkeling van dit gebied', aldus Snijders in een brief aan Provinciale Staten. 'Met het aannemen vn deze motie schakelen we ons inziens 15 jaar terug in de tijd. Wij vinden dat de gemaakte afspraken moeten worden nagekomen en bovendien vinden wij dat u met deze plotselinge koerswijziging volstrekt voorbijgaat aan de belangen van de regio Hardenberg. Al 15 jaar hebben ondernemers en overheden zich ingezet om tot uitvoering te komen.'

Brede steun

Het college wordt gesteund door de gemeenteraad, de Industriële Koepel Vechtdal met 350 aangesloten bedrijven, de industriekringen in de gemeenten Hardenberg, Ommen en Dalfsen, de regionale transportsector en de directies van de Evenementenhal en Attractiepark Slagharen en Hein Dijkstra, voorzitter van het werkgeversberaad regio Hardenberg.

Koppeling met N377

Provinciale Staten nam op 12 juli 2012 het investeringsbesluit om het Combinatiealternatief voor de provinciale weg N340/N48 Zwolle-Ommen te realiseren. Onderdeel van dit alternatief is dat de N377 van Lichtmis tot Slagharen duurzaam veiliger wordt ingericht, waar mogelijk vóórdat de N340/N48 wordt aangepakt. De gemeenteraad van Hardenberg is vorige week dinsdag nog akkoord gegaan met een verbetering van de N377 tussen Lichtmis en Slagharen.

De steun van de VVD-fractie in de Provinciale Staten is opmerkelijk: burgemeester Peter Snijders pleit voor een betere verbinding tussen Zwolle en Hardenberg, terwijl de PS-fractie van zijn eigen partij de motie tot bezuiniging steunt.