'Handige Harry' helpt met reparatie

Hardenberg - In Wijksteunpunt Oostloorn aan de J.C.J. van Speijkstraat 14 wordt donderdag 21 november het Repair Café 'Handige Harry' gehouden, van 14.00 - 16.00 uur.

  Bij repaircafé Handige Harry kunt u terecht met u kapotte fietsen, kleding, huishoudelijke apparaten, stekkers,stoelen en nog veel meer,  alles is mogelijk om te repareren samen met een vrijwilliger.  Kapot spul? 'Handige Harry' repareert het!

Het Repaircafé is een gratis toegankelijke bijeenkomst , waarin de aandacht ligt op ontmoeten en (samen) repareren.  In het repaircafé is gereedschap aanwezig en er zijn vrijwilligers die u zo goed mogelijk helpen om reparaties uit te voeren.

Het Repair Café is geen gratis reparatiewerkplaats. Het is een ontmoetingsplaats in de buurt, waar het gaat om sámen repareren, om kennisoverdracht en om sociaal contact tussen buurtgenoten. Het repareren gebeurt tíjdens de Repair Café-bijeenkomst, in aanwezigheid van en zo mogelijk met medewerking van de eigenaar van het kapotte voorwerp. Kapotte spullen worden dus niet bij het Repair Café afgegeven en later weer opgehaald;

Bent u goed geholpen in het Repair Café en wilt u weten wat het dan kost?...dat bepaal je zelf, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Van deze bijdrage wordt materiaal en gereedschap gekocht.