BSO Dikkertje Dap krijgt metamorfose

Dedemsvaart - Het team van BSO Dikkertje Dap (St Welluswijs) heeft de speelruimtes kritisch onder de loep genomen. Na een eerste analyse is het team aan de slag gegaan met een stappenplan voor aanpassingen. De creativiteit van het team is zichtbaar in het prachtige resultaat, waarbij diverse ruimtes en hoeken gecreeerd zijn die kinderen uitdagen en zorgen dat er voor alle interesses aanbod is.

Het plan voor aanpassing van de speelruimtes is gebaseerd op landelijk onderzoek. 

Uit een evaluatieonderzoek naar onder andere de inrichting van kindcentra (van Hoekstra, De Kort en van Liempd) blijkt dat wanneer  je een ruimte inricht met meerdere activiteitenplekken, de variatie in activiteiten van kinderen toeneemt, maar ook hun samenspel. Door plekken aan te bieden van verschillende grootte en voor groepsspel en individueel spel, ontstaat er meer sociaal gedrag en geconcentreerd spel. Daarbij is het van belang dat de pedagogische visie van de kinderopvang en de inrichting van de ruimten op elkaar zijn afgestemd. 

De inrichting van de binnenruimte kan van grote invloed zijn op het welbevinden en de veiligheid van een kind en speelt tevens een belangrijke rol in het spelen en ontwikkelen van kinderen, zo leert onderzoek.

Op basis van die wetenschap heeft het team van Dikkertje Dap zichzelf een aantal vragen gesteld. Spreken de ruimtes voldoende aan? Is er voldoende variatie? Zijn er plekken waar kinderen zich terug kunnen trekken? Wat is het effect van de inrichting op het spel van de kinderen?

Uiteindelijk zijn de speelruimtes prachtig aangepast. Zo is er onder andere een metamorfose-kamer gerealiseerd met o.a. make-up, spiegels, verkleedkleding en nagellak.Ook is er een huishoek gecreeerd, waarbij de boom de ruimte inkomt en een  ‘snoepfabriek’ waar diverse soorten constructiemateriaal aanwezig is.  En er is zelfs een heus podium waar de kinderen voorstellingen uitvoeren.