Balkbrug geeft gul voor Alzheimer

Balkbrug - Meer dan twintig collectanten hebben tijdens de Alzheimer collecteweek van deur tot deur gelopen om geld in te zamelen voor de stichting Alzheimer. Daarbij werd het mooie bedrag van € 1.449,48 ingezameld.

Daarnaast werd bij Plusmarkt Nanning een statiegeldbonnenactie gehouden. Deze bracht € 84,40 op. Namens Alzheimer Nederland dank aan alle collectanten en aan de gulle gevers in Balkbrug.