CDA bezorgd over nieuwe EU-regels

Hardenberg - Het CDA maakt zich zorgen over de uitvoering rondom nieuwe EU wetgeving. Op basis daarvan zouden brandweervrijwilligers tegen betaling in dienst genomen moeten worden. Het CDA heeft schriftelijke vragen over deze kwestie aan b&w gesteld. De partij vraagt zich onder andere af of het college het nodig vindt om alvast maatregelen te nemen en zo ja aan welke maatregelen b&w dan denken.

In haar brief benadrukken de christen democraten veiligheid van de inwoners hoog op de agenda te hebben staan en nauw  betrokken te zijn bij alle brandweervrijwilligers 'die hun werk professioneel en vol overgave uitvoeren'.

In de regio IJsselland, waar Hardenberg deel van uitmaakt, bestaat de brandweer momenteel uit circa achthonderd vrijwilligers tegenover 150 betaalde krachten.