Nostalgische kermis lokt veel publiek

Balkbrug - Heel veel ouders en kinderen hebben de nostalgische kermis bij de Veldzichthoeve bezocht, die vrijdag werd gehouden ter gelegenheid van het 125 jarig bestaan van de kliniek Veldzicht. Er werd volop genoten van een reuzenrad, de swingmolen en andere activiteiten.

Wie als volwassene eens mee wilde maken hoe een psychose beleefd wordt, kon zich inschrijven om dit via moderne technieken te ervaren. Onzeker lopend, wat angstig reagerend op de omgeving gingen de zelfverkozen slachtoffers met hun begeleiders het terrein over. Dit vaak tot hilariteit van degenen met wie ze naar de kermis gekomen zijn. Her en der staan mensen met elkaar te praten. Een mooi punt is de uitstalling van oude materialen die in de loop der vele jaren in de kliniek gebruikt zijn, zoals de Zweedse banden en de oude brancard.

Binnen in de Veldzichthoeve hangen schilderijen en tekeningen van patiënten van Veldzicht. Kleurrijk en heel divers. Wekelijks komen de patiënten bijeen om, onder leiding van beeldend therapeut Yvon Westerveld, hun creatieve talenten verder te ontwikkelen en gestimuleerd worden om buiten hun comfort zone te denken.