Voorlichting en info over omgang met social media en sexting is voldoende

Hardenberg - Er is op dit moment geen behoefte aan extra activiteiten om schoolgaande jeugd en/of ouders te informeren over het gebruik van social media en sexting. Het merendeel van de scholen vindt het aanbod in dit verband voldoende. Dat is gebleken tijdens Brede School overleggen over dit onderwerp eerder dit jaar. Dat heeft wethouder Alwin te Rietstap de raad laten weten.

In de gemeente Hardenberg bestaan al verschillende (preventieve) initiatieven om jongeren op een verantwoorde wijze te laten omgaan met digitale communicatie. Daarbij valt onder andere te denken aan het theaterprogramma Whatsappening en het project De Gezonde School, waarbij doorlopend aandacht is voor mediawijsheid. Ook houden jeugdagenten wekelijks spreekuren op de scholen voor Voortgezet Onderwijs, waarbij het gebruik van social media en sexting aan de orde (kunnen) komen.

Mobiel Media Lab 

Naast die bestaande activiteiten komt daar in het voorjaar van 2020 een activiteit bij in de vorm van het Mobiele Media Lab van Politie Nederland. Met het Mobiel Media Lab test de politie op een laagdrempelige manier de communicatiemiddelen om deze te verbeteren. Bijvoorbeeld deelname door een groep jongeren om te praten over media en aangifte online. Naar verwachting wordt dit project in april volgend jaar uitgevoerd.