College zet in op Pak Je Kans-fonds

Hardenberg - Als de gemeenteraad akkoord gaat wordt per 1 januari 2020 een Pak Je Kans-fonds in de gemeente Hardenberg operationeel. Mensen die zich graag verder willen ontwikkelen, maar daarvoor niet de financiële middelen hebben, kunnen een beroep doen voor een financiële ondersteuning vanuit dit fonds.

Het nieuwe fonds is gebaseerd op de gedachte dat sommige mensen wel wat hulp kunnen gebruiken om hun kansen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij te vergroten. Het college van wethouders vindt dat armoede de ontwikkelkansen van mensen niet in de weg mag staan. Het fonds kan daarvoor enige ondersteuning bieden. Daarbij valt dan onder andere te denken aan geld voor een opleiding of cursus, het wegnemen van een praktische barrière of kennisontwikkeling. 

Uit onderzoek blijkt dat als mensen weinig geld hebben ze vooral bezig zijn met korte termijn oplossingen. 'Met het Pak Je Kans-fonds wil de gemeente inzetten op een duurzame ontwikkeling voor de lange termijn. Door mensen te helpen met doelen stellen en daar naartoe werken, kunnen ze uiteindelijk zelfredzaam worden en blijven,' aldus wethouder Gitta Luiten.

Het college stelt de raad voor het Pak Je Kans-fonds twee jaar te laten lopen en te betalen met geld  dat is vrijgekomen door het opheffen van de Stichting Werk en Scholing. De verwachting is dat door het Pak Je Kans-fonds meer mensen uit de bijstand komen of actiever kunnen meedoen in de samenleving en daardoor minder aanspraak hoeven te maken op gemeentelijke voorzieningen. Ook zorgt het fonds voor een betere aansluiting van werkzoekenden op openstaande vacatures. Inwoners vanaf 27 jaar die onder een bepaalde inkomens- en vermogensgrens zitten, komen in aanmerking voor een bijdrage uit het fonds.