Impulz start met verdiepingstraining Mindfulness

Hardenberg - Op 9 september start Impluz met de ‘Verdiepingstraining Mindfulness’ in Hardenberg. De cursus is voor inwoners die al kennis hebben gemaakt met Mindfulness en graag de diepte in willen gaan. De training heeft als doel de (zelf)kennis te verbeteren en de Mindfulness principes op een duurzame manier toe te passen in het dagelijks leven.

De eisen die aan mensen in het dagelijks leven gesteld worden, gepaard gaande met veel verschillende taken en rollen, leiden ertoe dat mensen met grote snelheid leven. Dit kan als gevolg hebben dat signalen van (hoge) stress worden genegeerd of zelfs niet meer als signalen worden herkend. Dit leidt vervolgens tot zowel lichamelijke als psychische chronische stressreacties. Mindfulness heeft bewezen het psychisch welbevinden te verbeteren en leert mensen adequater omgaan met bijvoorbeeld chronische pijn, stress en somberheid.

De ‘Verdiepingstraining Mindfulness’ is het vervolg op de ‘kennismaken met Mindfulness’ training van Mindfit. In deze training staan 8 thema’s centraal onder andere omgaan met obstakels, erbij blijven en acceptatie. De training bestaat uit vier wekelijkse bijeenkomsten van twee uur en kan alleen gevolgd worden door deelnemers die al een Mindfulness training hebben gevolgd hebben.

Informatie en aanmelden Voor aanmelden en informatie: info@impluz.nl , tel 0570 – 604 900 of www.impluz.nl/cursussen