Leerlingen krijgen rol in museum

Dedemsvaart - Leerlingen van de basisscholen uit Dedemsvaart en Balkbrug krijgen in het nieuwe seizoen bij een bezoek aan het museum op het Kalkoventerrein een rol toebedeeld in de vorm van een beroep als schipper of veenarbeider. Met behulp van verschillende gereedschappen, voorwerpen en aanraakschermen kunnen zij daarna informatie verzamelen, die betrekking heeft op het beroep wat zij spelen.

Op deze speelse manier hoopt de Historische Vereniging Avereest het museum aantrekkelijker te maken voor jeugd en de interesse voor de lokale geschiedenis (verder) bij de jongeren aan te wakkeren.

Onderzoek

Het plan voor een rollenspel is een van de uitkomsten van een onderzoek dat is verricht door Kristy de Jong. Om een beeld te krijgen waar de jeugd zoal in geïnteresseerd is, is de studente de afgelopen maanden op pad geweest. De studente heeft in het kader van een afstudeeropdracht diverse basisscholen en musea bezocht, die zich op de jeugd richten, maar ook verschillende leerlingen over hun interesses ondervraagd. Naast vraaggesprekken werden er in het kader van het onderzoek ook diverse spellen gespeeld om een indruk te krijgen van de reacties van de jeugd op verschillende situaties. De uitkomsten van haar onderzoek, waarbij de vraag centraal stond om de verhalen van het streekmuseum De Kalkovens op een zo interactieve mogelijke manier aan de basischoolleerlingen mee te geven, heeft de Jong afgelopen week, tijdens een bijeenkomst voor vertegenwoordigers van de Historische Vereniging Avereest ,gepresenteerd onder de noemer: Interactieve verhalen voor de volgende generaties.

Adviesplan

Tijdens die bijeenkomst preenteerde de studente ook haar adviesplan Museum ‘An de Voart’, waarin het rollenspel een prominente plaats inneemt. Na het rollenspel wordt in verschillende vraag en antwoord spellen op de aanraakschermen vervolgens getest wat de leerlingen uiteindelijk opgestoken hebben van hun bezoek aan het museum. De Historische Vereniging heeft met enthousiasme kennis genomen van het onderzoeksrapport en wil er zo snel mogelijk mee aan de slag.

Werkgroep

Om uitvoering te geven aan het adviesplan ‘An de Voart’ heeft zij meteen na de presentatie een werkgroep ingesteld. Deze gaat de adviezen verder uitwerken, zodat deze direct na de zomervakantie in het nieuwe schoolseizoen bij de eerste bezoeken van leerlingen uit de groepen acht van de basisscholen uit Dedemsvaart en Balkbrug toegepast kunnen worden.