GroenLinks zorgt voor carpoolplaats Hardenberg-Oost

​Hardenberg - Tijdens de Statenvergadering woensdag heeft GroenLinks, met de hulp van CDA, VVD en PvdA, opnieuw een succesje binnengehaald. Bij de afslag Hardenberg-Oost van de vernieuwde provinciale weg N34 gaat Overijssel in gesprek met de gemeente Hardenberg en belangstellende ondernemers om een bijzondere carpoolplaats te maken.

Een ruime meerderheid van de Staten ondersteunde het initiatief, zodat de basis is gelegd voor een spoedige realisatie van die carpoolplaats.  

Carpoolen

De afgelopen maanden zijn de Hardenbergers, maar uiteraard ook andere weggebruikers, gewend geraakt aan de nieuwe constructie van het kruispunt N34 en Eugenboersdijk. De dubbele rotonde werkt goed en de eerste Hardenberger die de verkeerslichten mist is nog niet gevonden. Het lijkt is verkeersveilige oplossing, maar wat echter wel gemist wordt is een carpoolplaats. 'Wij willen met z'n allen, als gevolg van het Klimaatakkoord, minder CO2 en fijnstof uit gaan stoten. Dan is een carpoolplaats daarvoor een deeloplossing. Carpoolen draagt daarnaast bij aan een minder drukke ochtend- en avondspits', vertelt GroenLinks Statenlid Kees Slingerland. 

Innovatief

Het beleid van de provincie Overijssel is ook nog steeds dat het carpoolen bij en over de provinciale wegen wordt gestimuleerd. Slingerland, die uit Hardenberg komt, verbaasde zich er dan ook over dat er in de oorspronkelijke plannen geen ruimte voor een carpoolplaats was gereserveerd. Hij wil een innovatieve en circulaire carpoolplaats met bijvoorbeeld plastic-road-elementen (klimaatbestendige wegelementen op basis van gerecycled plastic), verlichting op zonne-energie, zo mogelijk een laadpaal en insectvriendelijke beplanting.

'Vanaf het begin heb ik het hele proces voor de ombouw van de N34 steeds gevolgd. In eerste instantie als gemeenteraadslid en sinds 2016 via de Provinciale Staten, waarbij ook de carpoolplaats steeds mijn aandacht kreeg. Ik kreeg echter niet echt voet aan de grond, maar toen mij bleek dat er van het gereserveerde provinciale budget geld was overgebleven rook ik mijn kans. Bovendien kreeg ik, mede naar aanleiding van de PlasticRoads in Zwolle en Giethoorn het idee dat, als we die carpoolplaats nu wat innovatief construeren, het idee wellicht kansrijker is.'

Dit bleek uiteindelijk ook wel, want 35 van de 45 aanwezige Statenleden stemden met de motie in.

Gedeputeerde Staten gaan nu dus bezig om de gemeente Hardenberg (eigenaar van de benodigde grond) en ondernemers die aan een innovatieve inrichting willen meewerken aan tafel te krijgen. Uiteindelijk is het daarbij de bedoeling dat in oktober een gezamenlijk plan op de 'Statentafels' ligt.