Tellingen en enquêtes over parkeren centrum Hardenberg

Hardenberg - In de zomermaanden en in het najaar vinden in het centrum van Hardenberg tellingen plaats van het aantal bezette en beschikbare parkeerplekken. Daarnaast vinden enquêtes plaats onder bezoekers van het centrum, vakantiegangers en inwoners van de gemeente.

De tellingen en de enquêtes zijn onderdeel van de evaluatie en actualisatie van het parkeren in het centrum van Hardenberg.

De evaluatie richt zich op betaald parkeren, parkeren binnen het vergunningengebied en de routes richting de parkeervoorzieningen. Als aftrap werden belangstellenden tijdens een drukbezocht Stadscafé bijgepraat over de aanpak en konden ze aangeven wat ze van het parkeren in het centrum vinden. Een groep inwoners, vertegenwoordigers van ondernemers en betrokken partijen hebben tijdens een eerste werksessie meegedacht over het proces dat volgt. Ook is een eerste inventarisatie gemaakt van goede en zwakke punten en van kansen en oplossingen. De volgende stap is de uitvoering van het parkeeronderzoek.

Tellingen

Deze zomer gaan onderzoekers in het centrum van Hardenberg de straat op om te tellen hoeveel parkeerplaatsen bezet zijn en hoeveel er nog beschikbaar zijn. Het tellen gebeurt op verschillende tijdstippen: doordeweeks, in de avonduren en in het weekend. De tellingen worden zowel in de zomermaanden (hoogseizoen) als in het najaar (laagseizoen) uitgevoerd.

Voor een goed beeld van het functioneren van het parkeerbeleid in de praktijk, peilt de gemeente de mening van inwoners en consumenten. Hiervoor kunnen bezoekers van het centrum in de zomermaanden meedoen aan een enquête. Zij worden op straat benaderd door de onderzoekers. Ook worden in de zomerperiode enquêtes afgenomen onder vakantiegangers op campings in Hardenberg.

Na de zomervakantie vindt een enquête plaats waar alle inwoners van de gemeente Hardenberg aan mee kunnen doen.

Meedenken over de koers

Op basis van de uitkomsten van de op dat moment uitgevoerde tellingen en enquêtes wordt samen met betrokken inwoners, vertegenwoordigers van ondernemers en betrokken partijen een eerste koers voor het toekomstige parkeerbeleid bepaald. Hiervoor vindt op woensdagavond 11 september 2019 in theater de Voorveghter een tweede werksessie plaats. Inwoners en partijen die al hebben aangegeven mee te willen denken, ontvangen hiervoor een uitnodiging. Belangstellenden die alsnog mee willen denken, kunnen zich melden door een mail te sturen naarparkeren@hardenberg.nl of door te bellen naar 14 0523.

Scenario’s

Als alle resultaten van het parkeeronderzoek in het najaar bekend zijn, werken de betrokkenen samen met de gemeente tijdens een derde werksessie maximaal drie scenario’s uit voor parkeren in het centrum van Hardenberg. Deze scenario’s worden aan het gemeentebestuur voorgelegd die een keuze maken.

De evaluatie wordt nog dit jaar afgerond. Dit leidt tot een nieuw en geactualiseerd parkeersysteem dat klaar is voor de toekomst. Naar verwachting is het nieuwe parkeersysteem in 2021 in werking.