Parkeerbeleid compleet onder de loep

Hardenberg – Betaald parkeren was niet de hoofdlijn van de eerste werksessie als aftrap van een grote evaluatie van het parkeerbeleid, dat in 2021 moet leiden tot een nieuw parkeersysteem. Wel werd al min of meer duidelijk dat de huidige gehanteerde kraskaarten niet meer van deze tijd worden geacht. Dat is een voorziichtige eerste conclusie van wethouder Jan ten Kate na de eerste bijeenkomst.

Een eerste bijeenkomst waaraan zo'n 120 personen meededen. 

Met betrekking tot een nieuw, goed werkend parkeersysteem zullen er deze zomermaanden en in het najaar in het centrum van stad Hardenberg  tellingen plaatsvinden van het aantal bezette en beschikbare parkeerplekken. Daarnaast worden enquêtes gehouden onder de bezoekers van het centrum, vakantiegangers en inwoners van de gemeente.

De evaluatie van het parkeerbeleid richt zich op betaald parkeren, parkeren binnen het vergunningengebied en de routes richting de parkeervoorzieningen.

Nieuwe werksessie op 11 september

Op basis van de uitkomsten van de enquêtes en tellingen wordt samen met betrokken inwoners, vertegenwoordigers van ondernemers en andere betrokken partijen een eerste koers voor het toekomstige parkeerbeleid bepaald. Hiervoor wordt op woensdagavond 11 september in theater De Voorveghter een tweede werksessie gehouden. Belangstellenden die niet bij de eerste sessie aanwezig waren, maar alsnog mee willen denken, kunnen zich hiervoor aanmelden per email: parkeren@hardenberg.nl. Bellen naar 140523 mag ook.

‘Het is een mooi proces en de betrokkenheid is groot,’ vindt wethouder Ten Kate. Hij geeft aan dat de evaluatie nog dit jaar wordt afgerond. ‘Als alle resultaten van het parkeeronderzoek in het jaar bekend zijn gaan alle betrokkenen samen met de gemeente, tijdens een derde werksessie maximaal drie scenario’s uitwerken voor parkeren in het centrum van Hardenberg. Deze scenario’s worden aan het gemeentebestuur voorgelegd, die uiteindelijk een keuze maakt’.