Raad van State maant de gemeente

Hardenberg – Het bestemmingsplan Noordzijde Gentiaanstraat, voorheen Julianastraat Noord in Dedemsvaart, wordt op 2 juli 2019 ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. Nog net op tijd om een boete te voorkomen. De Raad van State heeft woensdag, op een bezwaar van Aldi, namelijk geoordeeld dat de gemeente Hardenberg uiterlijk 9 juli 2019 een beslissing moet nemen over het bestemmingsplan.

 Lukt dat niet, dan gaat er een dwangsom lopen van € 100,00 per dag met een maximum van € 15.000,00.

Vanaf 10 oktober 2018 heeft het ontwerp bestemmingsplan, dat de ontwikkeling van 26 woningen en 7 appartementen direct achter de Aldi supermarkt in Dedemsvaart mogelijk maakt, gedurende zes weken ter inzage gelegen. Daarna diende de gemeenteraad binnen twaalf weken een beslissing te nemen over de vaststelling van het plan. Aangezien de vaststelling van het bestemmingsplan ook na het verstrijken van de beslissingsdatum van 12 februari 2019 uitbleef, stapte Aldi naar de rechter.


Snel duidelijkheid

Voor Aldi en anderen in de omgeving betekent het uitblijven van een beslissing op de vaststelling van het plan dat zij in onzekerheid achterblijven. Aldi is, mede vanwege de grote gevolgen die het plan voor haar bedrijfsvoering heeft, van mening dat er snel duidelijkheid dient te komen. Zij heeft de Raad van State daarom al in februari verzocht de gemeenteraad op te dragen zo spoedig mogelijk een beslissing te nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan.

Uit de uitspraak van 12 juni 2019 volgt nu dat de Raad van State het met Aldi eens is. Volgens de advocaat van Aldi, mr. Hugo Doornhof, blijft Aldi door het uitblijven van een besluit in onzekerheid over de ontwikkeling die al dan niet ter plaatse planologisch mogelijk wordt gemaakt: ‘dit illustreert weer hoe weinig de gemeente zich weet te verplaatsen in de positie van een ondernemer’.