Kandidaat minister van gehandicaptenzaken in gesprek met vicepremier in België

Hardenberg - Rick Brink heeft woensdag vicepremier Kris Peeters van België bezocht. Peeters was van juni 2007 tot juli 2014 zelfs minister-president van Vlaanderen. Sinds oktober 2014 is hij federaal minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking.

Omdat Rick als minister van gehandicaptenzaken ook wil leren van andere landen, wilde hij een kijkje nemen bij onze zuiderburen. 'België heeft al een minister van gehandicaptenzaken en loopt wat dat betreft voor op ons land. Daar kunnen we alleen maar wat aan hebben. Ik ben dan ook vereerd dat de minister me heeft willen ontvangen.' 

De minister gaf Rick een aantal duidelijke tips mee: 'Ik wens u het ministerschap van harte toe, de mensen met een beperking verdienen ook een minister. Laat u niet terugschrikken als andere collega’s u niet direct zouden volgen.' 

Rick Brink (33 jaar) woont in Hardenberg en werkt in het dagelijks leven als projectleider in de zakelijke dienstverlening. Hij zit in een rolstoel. 'Vlak na mijn geboorte zagen mijn ouders vrijwel meteen dat ik er anders uitzag dan een 'normale' baby. Na onderzoek in het academisch ziekenhuis in Groningen is de diagnose Osteogenesis Imperfecta vastgesteld. Naast twee perfecte scrabblewoorden is Osteogenes Imperfecta een botziekte, daarbij is ook het bindweefsel aangetast waarbij tanden, huid en gewrichten zijn aangedaan.' 

Rick vindt het belangrijk dat de allereerste Minister van Gehandicaptenzaken laat zien dat hij/zij van meerwaarde is voor Nederland. 'Dat kun je in mijn beleving doen door te werken aan heel concrete thema’s waarmee je laat zien dat je echt een aanvulling bent op de ministersploeg zoals deze er nu zit. Er gebeurt wel het nodige voor de mensen met een handicap, maar dat is niet genoeg, vind ik. Daarom wil ik bijvoorbeeld werken aan meer inclusieve speeltuinen, waar kinderen elkaar accepteren. Ongeacht wie ze zijn of wat ze kunnen en waar kinderen met een handicap zelfstandiger worden.' 

Een ander thema waar Rick zich hard voor maakt is meer maatwerk bij de inzet van werkvoorzieningen. Hij is ervan overtuigd dat dan minder mensen langs de zijlijn van de samenleving aan. 'Want ondersteuning bij je handicap laat zich immers niet vangen in cijfers en percentages', aldus Rick.