Mooie rapportcijfers voor Hardenberg

Hardenberg – Van de tweeduizend benaderde inwoners om mee te doen aan een veiligheidsonderzoek in de gemeente Hardenberg heeft vorig jaar bijna de helft ja gezegd en een vragenlijst daarover ingevuld. De resultaten van het onderzoek zijn woensdag gepresenteerd en laten zien dat Hardenberg in het algemeen nog steeds een veilige en leefbare gemeente is.

Inwoners van de gemeente beoordelen de veiligheid hier met een 7.5. De leefbaarheid in de buurt scoort een 7.7.

Volgens de respondenten is de saamhorigheid in de buurt sinds 2016 toegenomen. Tegelijk is het aantal mensen dat vindt dat de buurt achteruit is gegaan, gestegen. Bovenaan de lijst van ergernissen in de buurt blijven hondenpoep, te hard rijden en parkeeroverlast.     

Veiligheidsbeleid

De gemeente Hardenberg hield in 2016 voor het eerst een veiligheidsonderzoek en in 2018 opnieuw. De resultaten van het veiligheidsonderzoek en de uitkomsten van een gebiedsscan van de politie worden door het gemeentebestuur gebruikt bij de vaststelling van het veiligheidsbeleid voor de komende periode.

Uit de cijfers van vorig jaar blijkt onder andere dat relatief weinig inwoners het idee hebben dat er (veel) criminaliteit is in de buurt. Desondanks denkt een op de acht inwoners dat de criminaliteit is toegenomen. Inwoners voelen zich het vaakst onveilig op plekken waar groepen jongeren rondhangen.

Het aantal inwoners dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen woonbuurt is met 14% ongeveer gelijk aan 2016. Het aantal inwoners dat aangeeft slachtoffer te zijn geweest van criminaliteit is sinds 2016 bijna gehalveerd.

In de Veiligheidsmonitor is specifieke aandacht besteed aan het gebied rond het AZC en de opvang van asielzoekers. De steun voor het opvangen van asielzoekers in Nederland is in het gebied rond het AZC groter dan in de rest van Hardenberg. Uit de cijfers blijkt ook dat de gevolgen van de komst van het AZC voor de buurt minder groot blijkt te zijn dan in 2016 werd verwacht. Bijna de helft van de inwoners van het gebied rond het AZC geeft aan dat overlast door bewoners van het AZC wel eens voorkomt in de buurt. Iets meer dan een derde van dit gebied voelt zich wel eens onveilig door de aanwezigheid van het AZC.