Tuinklussers komen om in het werk

Dedemsvaart - Er is een bekend spreekwoord dat zegt: Luie handen worden lege handen! Allesbehalve van toepassing op de tuinklussers van De Stuw. Het handjevol medewerkers van deze werkgroep werkt zich zogezegd de naad uit de broek, maar moeten momenteel alle zeilen bijzetten om te zorgen dat hun cliënten niet met lege handen komen te staan.

Aanvragen nemen toe

Wat is het geval? De groep kampt met een tekort aan vrijwilligers, terwijl de aanvragen voor tuinwerk bij met name ouderen en mensen met een beperking met een smalle beurs alleen maar toeneemt. Coördinator Jan Uythof ziet de ontwikkeling met lede ogen aan en luidt de noodklok. ‘Mensen worden geacht steeds langer zelfstandig te blijven wonen. Dat heeft consequenties. Ook voor het tuinonderhoud. Velen kunnen dat werk fysiek niet (meer) aan, hebben geen kinderen in de buurt die het kunnen doen en ook geen kennissen of vrienden die af en toe langs kunnen komen om het gazon te maaien of een hark en schoffel door de tuin te halen. In die gevallen wordt regelmatig een beroep op onze tuinvrijwilligers gedaan. Wij zijn geen hoveniers, geen vakmensen, maar zorgen ervoor dat de tuintjes van de mensen, die het zelf niet kunnen er toch netjes bij liggen. Wij doen geen groente- en bloementuinen, maar helpen met het basisonderhoud; onkruid wieden, gazon maaien en dat soort dingen. Met name rond deze tijd van het jaar hebben wij het overstelpend druk’, zegt Uythof, die afgelopen week alleen al vijf tuintjes onder handen heeft genomen. De man, die inmiddels zelf al de tachtig is gepasseerd, doet het werk, net als zijn mede-vrijwilligers, met liefde, maar realiseert zich dat er vrijwilligers bij moeten komen om de tuinwerkgroep in stand te kunnen houden. ‘Het aantal aanvragen is zo groot dat het voor ons niet meer te behappen valt.’

Dankbaar werk

De tuinklussers hopen op minimaal vijf paar handen erbij. ‘Man of vrouw, het maakt niet uit. Met meer mensen kun je het werk beter verdelen. Een tuintje per week moet te doen zijn. Dat kost hooguit twee uurtjes’, stelt Uythof. Hij benadrukt hoe fijn het vrijwillige tuinwerk is en hoe dankbaar mensen zijn als hun tuintje er weer netjes bij ligt en hoe belangrijk dat ook is voor de buurt. ‘Het is misschien niet het makkelijkste werk. Ja, je krijgt smerige handen en soms hou je er een zere rug aan over, maar dat gaat over. Iemand met een goede wil kan heel veel.’ De coördinator van de tuingroep weet op basis van eerdere wervingscampagnes dat mensen niet in de rij staan om zich bij hun aan te sluiten, maar hoopt toch dat er een paar zijn die zich aangesproken voelen, zodat dit belangrijke werk door kan gaan.